Kim jesteśmy?

Adres naszej strony internetowej to: http://cateringaleje3.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby.

Nie masz obowiązku dostarczania firmie Well&Done żądanych przez nas danych osobowych, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych produktów i usług, zapewnić wysoką jakość usług czy odpowiedzieć na pytania.

Gromadzimy dane osobowe z różnych źródeł. Są to:

– Dane osobowe przekazywane nam bezpośrednio,
– Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie,
– Dane osobowe, które gromadzimy z innych źródeł.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby. Definicja ta obejmuje dane osobowe zbierane w trybie offline za pośrednictwem kampanii marketingowych oraz w trybie online za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji oraz stron firmowych na platformach zewnętrznych i w aplikacjach dostępnych lub używanych za pośrednictwem platform zewnętrznych.

Podczas kontaktu z nami możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Restauracje grupy Well&Done mogą udostępniać sobie te dane osobowe i wykorzystywać je w sposób zgodny z niniejszą Informacją o polityce prywatności. Możemy również łączyć je z innymi informacjami, w celu ulepszenia naszych produktów, usług, treści oraz reklam.

Jak długo przechowujemy twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do celów, do których są przetwarzane. Twoje dane mogą zostać zachowane, abyśmy mogli kontynuować ulepszanie usług, z których korzystasz.

Przechowujemy określone dane, zbierane bezpośrednio w celu ukierunkowania działań, przez możliwie najkrótszy czas, po czym trwale je usuwamy.

Będziemy aktywnie sprawdzać dane osobowe, które przechowujemy, i bezpiecznie je usuwać gdy nie będzie już potrzeby prawnej, biznesowej lub konsumenckiej, aby je przechowywać.

Jakie masz prawa do swoich danych?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw dotyczących tego, jak dane te są przetwarzane. Możesz skorzystać z tych praw w dowolnym momencie. Poniżej przedstawiamy przegląd tych praw wraz z tym, co to oznacza dla Ciebie. Możesz egzekwować swoje prawa, wysyłając do nas e-mail.

– Prawo do otrzymania informacji. Masz prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o swoich prawach oraz o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Dlatego przekazujemy Ci niniejszą Informację o polityce prywatności.

– Prawo do dostępu i poprawiania. W każdej chwili masz prawo do dostępu, poprawiania lub aktualizowania swoich danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jest to ważne, i jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami.

– Prawo do przenoszenia danych. Przekazane przez Ciebie dane osobowe można przenosić. Oznacza to, że w pewnych okolicznościach mogą być one przenoszone, kopiowane lub przesyłane elektronicznie.

– Prawo do bycia zapomnianym. W pewnych okolicznościach masz prawo żądać usunięcia swoich danych. Jeśli chcesz usunąć przechowywane przez nas dane osobowe, poinformuj nas o tym, a my podejmiemy odpowiednie kroki w celu odpowiedzenia na Twoje żądanie zgodnie z wymogami prawnymi.

– Prawo do ograniczenia przetwarzania. W pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.

– Prawo do sprzeciwu. W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się pewnym rodzajom przetwarzania, w tym przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (tj. otrzymywaniu od nas wiadomości e-mail z powiadomieniami lub kontaktowaniu się w celu przedstawienia potencjalnych okazji).

– Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo złożyć skargę bezpośrednio do miejscowego organu nadzorczego w sprawie przetwarzania danych osobowych.

– Prawo do wycofania zgody. Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na wszystko, co robimy z Twoimi danymi osobowymi (tzn. polegamy na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych), masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Jak chronimy twoje dane?

Well&Done traktuje bezpieczeństwo danych osobowych bardzo poważnie. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed niewłaściwym użyciem, ingerencją, utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Nasze działania obejmują wdrażanie odpowiednich kontroli dostępu, inwestowanie w najnowsze Technologie bezpieczeństwa informatycznego w celu ochrony wykorzystywanych przez nas środowisk IT oraz szyfrowanie danych osobowych w miarę możliwości.

Dostęp naszych pracowników do danych osobowych ma miejsce tylko w niezbędnym stopniu i podlega ścisłym zobowiązaniom umownym dotyczącym poufności podczas przetwarzania.